Жилищни сгради на Арт-Компютър

Готови проекти, проекти по каталог Готови проекти, проекти по каталог

ОУП на гр. Сливен

"Aнализ на административните, икономически и урбанистични връзки на национално и регионално ниво"

Oбщи устройствени планове

с участието на или изцяло разработени от Арт-Компютър ЕООД

  • ОУП на гр. Сливен - части: "Система за управление на градското развитие",
    "Специфични устройствени правила и норми",
    "Aнализ на административните, икономически и урбанистични връзки на национално и регионално ниво"

Подробни устройствени планове

разработени от екипа на Арт-компютър ЕООД

  • Генерален план на Технологичен парк - гр. Монтана
  • ПУР на кв.кв. 1 и 2 от кв. „Хаджи Димитър, Пета градска част, гр. Пловдив

 


ОУП на гр. Сливен - "Система за управление на градското развитие"

ОУП на гр. Сливен - "Специфични устройствени правила и норми"
 


Art-Computer (c) 2010 :: Архитектурно-строително проектиране и Готови проекти :: info at art.computer.net