Жилищни сгради на Арт-Компютър

Готови проекти, проекти по каталог Готови проекти, проекти по каталог

Жилищна сграда на К. Шарков
с. Гълъбово
Single Family House - Galabovo

Еднофамилни жилищни сгради

проектирани от екипа на Арт-Компютър ЕООД

 • Жилищна сграда на Чавдар Ковачев, с. Павелско, общ. Чепеларе
 • Жилищна сграда на Николай Алексиев в с. Трилистник, общ. Родопи, Пловдив
 • Жилищна сграда на Петър Желязков, гр. Стара Загора
 • Жилищна сграда на Георги Изевков, гр. Раковски
 • Жилищна сграда на Радослав Бенчев, с. Лозенец
 • Жилищна сграда на Николай Ракшиев , с. Павелско
 • Жилищна сграда на д-р Иван Иванов, с. Розовец
 • Жилищна сграда на Коста Шарков, с. Гълъбово
 • Жилищна сграда на Йордан Вълчев, в.с. Св.Константин
 • Жилищна сграда на Петър Беширов, с. Крумово
 • Жилищна сграда на Никола Игнатов, с. Ново село
 • Жилищна сграда на Кирил Андонов, с. Караджово
 • Жилищна сграда на Никола Миневски, с. Скутарек
Жилищна сграда на д-р И. Иванов
с. Розовец
Single Family House - Rozovec
Жилищна сграда на Р. Бенчев
с. Лозенец
Single Family House - Lozenec
Жилищна сграда на Ч. Ковачев
с. Павелско
Single Family House - Pavelsko
Жилищна сграда на Н. Ракшиев
с. Павелско
Single Family House - Pavelsko

Art-Computer (c) 2010 :: Архитектурно-строително проектиране и Готови проекти :: info at art.computer.net