Жилищни сгради на Арт-Компютър

Готови проекти, проекти по каталог Готови проекти, проекти по каталог

Regional Planning - South Central Region

Регионални планове

проектирани от екипа на Арт-Компютър ЕООД

  • Южен Централен Район на планиране, части "Селищна мрежа" и "Инфраструктура"

 

 
 

Експериментални проекти

в които е участвал екипа на Арт-компютър ЕООД

Regional Planning - Plovdiv
  • Експериментално приложение на ГИС за анализ на нуждите от места за паркиране в Централна градска част, Пловдив
  • Приложение на експериментална система за архитектурно-стоителен и градоустройствен анализ на сградния фонт в кв. 178, Централна градска част Пловдив
 
  • Оценка на потенциялната икономия от повишаване на топлотехническата ефективност на жилищния фонд на гр. Пловдив, по проект "Интегрирано енергийно обновяване на сгради" на Енергийна Агенция Пловдив
  • Експериментално приложение на ГИС за Модел за пазарен анализ на урбанистична система гр. Асеновград


Art-Computer (c) 2010 :: Архитектурно-строително проектиране и Готови проекти :: info at art.computer.net