Жилищни сгради на Арт-Компютър

Готови проекти, проекти по каталог Готови проекти, проекти по каталог

Стандартна оферта за индивидуални проекти

Архитектурно Проектантско Бюро Арт-Компютър ЕООД


Цени на проектантските услуги

ОБЩА ЦЕНА ЗА ЧАСТИ: АРХИТЕКТУРА, КОНСТРУКЦИИ, ВиК, И ЕЛЕКТРОННИ ИНСТАЛАЦИИ
РЗП РЗП РЗП РЗП РЗП РЗП РЗП
до 101- 201- 401- 801- 1801- над
100 кв. м 200 кв. м 400 кв. м 800 кв. м 1600 кв. м 3200 кв. м 3200 кв. м
30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18
 
I. Други части, които не са включени в посочените цени:

Проект Безопасност и Здраве, Противопожарна безопасност, Геодезическо заснемане, Вертикална планировка, Трасировъчен план, Геоложки доклад, Проект за озеленяване, Топлотехнически изчисления, Работни чертежи и детайли към части Архитектура и Конструкции, Количествено-стойностни сметки, Интериор, Акустика, КИП и Автоматика, Пожароизвестяване, Сграден мениджмънт и др.

II. Архитектурното заснемане също е по отделна цена - 5.50лв/кв.м
 
ОТСЪПКИ
  • За постоянни клиенти - от 10 до 20%
  • Промоционална отскъпка за нови клиенти - 2010г. от 20 до 30%
 
ВАЖНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
  • Улесняване или усложняване на части Архитектура и Конструкции ще промени цената с коефициент 0.7 до 1.2
  • Когато се прави заснемане на Електро, ВиК и/ или ОВ инсталации цената на съответната част се намалява с 20%, а заснемането се изчислява по 50% върху основната цена, или крайната цена за заснемане + нов проект е равна на 130% от базовата цена на проектиране:
100% - 20% + 50% = 130%

Свалете или принтирайте ценовия лист.Art-Computer (c) 2010 :: Архитектурно-строително проектиране и Готови проекти :: info at art.computer.net