Жилищни сгради на Арт-Компютър

Готови проекти, проекти по каталог Готови проекти, проекти по каталог

Проектантски екип на Арт-Компютър ЕООД

Александър Слаев  
  • Доц. д-р арх. Александър Слаев - управител на Арт-компютър ЕООД. Преподавател във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, титуляр на дисциплините по жилищна архитектура. Хоноруван преподавател по „Финансиране на градското развитие“ в УАСГ - София. Биографична справка
     
   
  • Инж. Румяна Слаева - специалист ХТС, ВиК, AutoCAD и компютърен дизайн на проектите на Арт-компютър ЕООД. Освен ангажиментите си в Арт-компютър, Р. Слаева е и управител на фирми Глазне 2005 ЕООД и Зидер с основна дейност строителство.
     
    Специалисти от други специалности, които работят/ са работили съвместно с Арт-компютър ЕООД при изготвянето на инвестиционни обекти и устройствени планове, схеми и други разработки:
     
   
  • арх. Иван Делчев - специалист информационни технологии и ГИС и един от водещите експерти в екипа на БУЛПЛАН ООД
  • инж. Стоянка Белянова - конструктор
  • инж. Диана Маринска - конструктор
  • инж. Вътка Тодорова - конструктор
  • инж. Лидия Панекова - Електроинсталации
  • инж. Аршалуиз Маликян - Електроинсталации
  • инж. Соня Томова - ВиК инсталации
  • инж. Богдан Радев - технолог


Art-Computer (c) 2010 :: Архитектурно-строително проектиране и Готови проекти :: info at art.computer.net