Жилищни сгради на Арт-Компютър

Готови проекти, проекти по каталог Готови проекти, проекти по каталог

Преустройство на Палата 8 на Международен Панаир, Конгресен Център,
гр. Пловдив

Обществени и производствени сгради

проектирани от екипа на Арт-Компютър ЕООД

 • Кафе-аперитив и магазин за хранителни стоки в УПИ I-2353, кв.84, гр. Банско
 • Преустройство на Палата 8 на Междуна-роден панаир - Пловдив в Конгресен център (въз основа на спечелен конкурс)
 • Административно-производствен комплекс и складова база на фирма "Макском" ЕООД - Пловдив, Идеен конкурсен проект
 • Шивашки цех на ул. "Янко Съкъзов", гр. Пловдив
 • Кафе- аперитив на ул. "Авксенти Велешки", гр. Пловдив
 • Складова база на ЕТ "Димитьр Трифонов", с. Скутаре
 • Реконструкция на кино "Република" в базар за промишлени стоки на фирма ЕТ "Тайпен"
 • Хлебарски цех в Пловдив, кв. Прослав.
 • Склад на ЕТ "Никола Железаров", Северна индустр. зона, гр. Пловдив
 • Хлебарски цех в Асеновград, кв. Долни Воден
 • Колбасарски магазин на ул. "Революционна", гр. Пловдив
 • Хлебопекарна с магазин, с. Долни Воден
 • Хлебопекарна, с. Ягодово
 • Малък тьрговски комплекс на ЕТ "Родопи-П", ул. "Родопи", гр. Пловдив
 • Хлебопекарна с магазин, кв. Прослав, гр. Пловдив
 • Гъбопроизводствен комплекс - с. Червен
 • Колбасарски комплекс, Първомай
 • Магазини за ел-материали на ЕТ "Родопи-П", ул. "Капитан Райчо", гр. Пловдив
Административно-производствен комплекс и складова база на фирма "Макском" ЕООД,
гр. Пловдив


Art-Computer (c) 2010 :: Архитектурно-строително проектиране и Готови проекти :: info at art.computer.net