Жилищни сгради на Арт-Компютър

Готови проекти, проекти по каталог Готови проекти, проекти по каталог

Съвети и напътствия за избор на план

Тези съвети могат да бъдат полезни не само при избор на готов проект от предлагания от нас или от друг каталог. Тези съвети могат да са от полза също и когато възлагате на нас или на друга проектантска фирма. Всъщност, това са правила, извлечени от практиката на добрата архитектура и на големите архитекти, които е добре да се вземат предвид от първия момент на замисляне на жилищато и еднофамилната къща:

Преди да мислите за функционалната организация и етажните планове на сградата или преди да започнете своя избор, най-напред трябвa да "ситуирате" сградате в имота. Има 4 основни съображения за ситуирането

  1. географските посоки
  2. подхода (от коя страна е входа в имота)
  3. наклона на терена
  4. най-красивия изгелд към който трябва да обърнем най-важните помещения

При 2-етажните жилищни сгради, каквито у нас са над 90 % от еднофамилните сгради, има 3 ключови фактора, които определят решението на първия етаж (дневната зона):

  1. Разположението на входа на сградата - за ефективното функционално решение входът трябва (задължително) да осигурява пряк достъп до дневната стая и е желателно (но не е задължително) да осигурява пряк достъп и до стълбата към 2рия етаж
  2. Дневната задължително трябва да има поглед към а) благоприятна географска посока, б) към композиционния център на двора и в) най-красивия изглед
  3. Разположението на стълбата - когато стълбата не е включена в пространството на дневната, тя трябва има пряк или поне кратък достъп от входа. Когато е включена в пространството на дневната, може да не е толкова близо до входа, не бива и да е твърде далече. И в единия, и в другия случай най-важното съображение за мястото на стълбата е: на 2рия етаж стълбата да излиза възможно най-близо до етажния център или средна ос на етажа, за да осигури къси връзки до спалните.

Най-важният фактор за разположението на детските спални е благоприятната географска посока - юг, изсток, или югоизток. Запад или югозапад са допустими, но нежелани.

Най-важният фактор за разположението на родителската спалня е красивият изглед. За родителската спалня географските посоки са много по-малко важни. Друго важно изискване за родителската спалня е изолираността от входа, дневната и от шуните части на двора.

Санитарните възли и баните се разполагат на неблагоприятно изложение като север, североизток, северозапад или запад. Стига да не отнемат съществена част от красивия изглед.

Стълбището и входът също се търсят на неблагоприятно изложение или ако се налага да са на благоприятна фасада, тогава не бива да заемат голяма част от нея.Art-Computer (c) 2010 :: Архитектурно-строително проектиране и Готови проекти :: info at art.computer.net